Demografie, Cultuur, Taal, Onderwijs
Economie, Toerisme, Recreatie

Milieu, Duurzame energie
Natuur en Landschap
Ruimte, Wonen en Erfgoed