Boven het dorp Marum ligt het gebied Marumerlage waardoor het Oude Diepje/Dwarsdiep stroomt. Marumerlage is een onderdeel van het Natuurnetwerk in het Zuidelijk Westerkwartier. Het waterschap Noorderzijlvest heeft er in samenwerking met de provincie Groningen en Staatsbosbeheer aan de aanleg van een 25 hectare groot moerasgebied gewerkt. Met het project hebben we de waterkwaliteit verbeterd en tegelijkertijd de natuur ontwikkeld en voorzieningen aangelegd voor toeristen en dagjesmensen.


Nieuwsberichten